I scenekunstfeltet er tallet 42 prosent, mens det er 35 prosent for visuell kunst, 25 prosent for museums- og kulturarvfeltet og 23 prosent for bokbransjen, utarbeidet av Menon Economics og BI: CCI på oppdrag fra Kulturrådet.

Basert på anslåtte sesongvariasjoner anslår en ny rapport at kulturnæringen i disse to månedene har mistet en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Da har man tatt for seg hele verdikjeden til den enkelte bransje – og ikke kun salget til forbruker.

– Når en konsert avlyses, er det mange aktører som mister inntekten sin, ikke bare musikerne, påpeker professor Anne Britt Gran ved BI: CCI, mens Kulturrådets direktør Kristin Danielsen uttaler at den «bekrefter mistanken» om hvor hardt kultursektoren er rammet av koronarestriksjonene.

– Samtidig viser den hvor mangfoldig kulturøkonomien er, og hvor viktig det er med treffsikre tiltak som kan gi forutsigbarhet i en veldig vanskelig tid. Det er positivt at kulturministeren nå justerer og viderefører kompensasjonsordningen for kulturarrangører. Nå må vi følge sektoren tett i tiden som kommer, sier Danielsen.

Blant annet har offentlig sektors rolle i de ulike kulturfeltene stor betydning for hvor bratt fallet har vært. Likevel er over en tredjedel av inntektene likevel er blitt revet vekk.

I juni skal de viktigste funnene diskuteres på Kulturrådets konferanse om koronakrisens effekter på kultursektoren i midten av juni. Der deltar blant andre kulturminister Abid Raja, ifølge pressemeldingen.