Elevene som fredag legger ned skolearbeidet for å streike for klimaet, får støtte for fraværet fra 54 prosent av de spurte i en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet. 41 prosent svarer «nei» og 5 «vet ikke» på spørsmålet «Er det greit at elever skulker for å delta på klimademonstrasjon?».

Kvinner, unge og høyt utdannede er gjennomgående mest positive, med en ja-andel mellom 60 og 70 prosent.

I den eldste delen av befolkningen er det et flertall som vender tommelen ned for det ulovlige fraværet. Blant de over 60 år sier bare fire av ti at det er greit.

Leder Gaute Eiterjord Natur og Ungdom opplyser at status midt på dagen torsdag var 39 planlagte streiker over hele landet, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.