Regjeringen foreslår at studenter skal få økt studiestøtten med en ekstra uke i året fram til 2020. Ifølge NRK betyr det en økning med 2600 kroner.

Husk å følg trd.by på Facebook!

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en opptrappingsplan som vil bety at studenter med full studiestøtte også vil få lån og stipend inn i juni måned. Den 11. måneden med studiestøtte vil være en realitet i 2020.

– Vi er glad for at regjeringen i dag la fram en plan for å få innført studiestøtte også i juni. Dette er et viktig steg i retningen for å gi studentene mer tid til studiene, sier Therese Eia Lerøen, leder av Norsk Studentorganisasjon.

Hun håper imidlertid at Stortinget sørger for at også deltidsstudenter kan bli omfattet av opptrappingen.