Ungdomsgarantien gjelder personer mellom 16 og 30 år som har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Oppfølgingen skal tilpasses den enkelte og situasjonen i arbeidsmarkedet.

– Dette vil også gi mulighet å fullføre fagbrev eller annen videregående opplæring for unge som trenger det for å komme i arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Ordningen trådte i kraft 1. juli. For å gjennomføre ungdomsgarantien må bemanningen i Nav styrkes, og det er bevilget 175 millioner kroner til dette i 2023.