– Både purringer og inkassovarsler har økt med 30 prosent første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet tegner dette et bilde av at flere har betalingsproblemer, og at det er vanskeligere økonomiske tider. Vi følger nøye med på utviklingen, sier administrerende direktør Kjetil Moen i Lånekassen.

Alle som betaler på studielånet, kan utsette regningen i 36 måneder. I første kvartal 2023 søkte 146 000 kunder om minst én betalingsutsettelse. Før koronapandemien var det i snitt 121 000 kunder i løpet av hele året som søkte om utsettelse.

Under pandemien var det mulig å utsette betalingen uten å bruke av kvoten på 36 betalingsutsettelser. Da valgte mange flere å utsette betalingen. Trenden fortsetter, selv om man nå må bruke av kvoten.

Moen minner om at Lånekassen har flere ordninger for kunder som har problemer med å betale regningene. Ved lav inntekt kan man få slettet renter, og man kan også ha rett på betalingsutsettelse.