- Vi skal bruke verdiene våre til å stå imot frykten for alt som er fremmed. Frykten for det fremmede og de fremmede – som vokser rundt oss, sa Bovim.

Han viste til fremveksten av politiske ytterfløyer i Europa og at mange i USA «faller for en retorikk om å bygge murer, når murer er det vi trenger minst av alt». Frykt kan bli til hat, med tragiske konsekvenser, sa Bovim og nevnte blant annet terroren i Orlando, Nice og Mûnchen.

- Verdier handler om å stå for noe. I hverdagen; på lesesalen, i kantina, på nachspielet. I de faglige diskusjonene. I nettdebattene, oppfordret rektoren.

Følg trd.by på Facebook

Historisk på NTNU

I dag er det en historisk dag for NTNU. Aldri har så mange studenter blitt immatrikulert ved et universitet i Norge. Det fusjonerte NTNU er landets største og tar imot nærmere 9000 studenter i tre byer, Trondheim, Ålesund og Gjøvik. I morgen er Bovim på plass i Ålesund for å ta imot studentene der, og torsdag står Gjøvik for tur.

Mot ensomhet

Bovim sa i talen sin at NTNU har høye ambisjoner og han håpet at studentene også har det. Han minnet om at det er viktig at de nye studentene blir kjent med noen andre, og oppfordret alle til å ta kontakt og være aktive.

- Det er ikke sikkert at hun som sitter ved siden av deg på forelesning har det greit. Det er ikke sikkert hun har snakket med noen på flere dager. Selv i Norges beste studentby, kjenner mange på ensomhet, sa rektoren.

De nye studentene fikk også høre at NTNU er landets mest internasjonale universitet. Ingen har så mange utenlandske studenter og ingen sender så mange studenter til utlandet på utveksling.

Vitnemål med «forkjørsrett»

Bovim lovte de nye studentene at vitnemålet fra NTNU er et kvalitetsstempel som vil skyve dem fremover i køen når de søker om jobb. Vitnemålet skal ikke bare være en garanti for faglig nivå, men også for gode verdier, sa rektoren. Kritisk tenkning, selvstendighet og etisk refleksjon er viktig i en universitetsutdannelse, uansett hvilken jobb man skal inn i, sa Gunnar Bovim.