Tidligere har 40 prosent av basisstøtten fra Statens Lånekasse blitt omgjort til stipend så lenge du ikke har bodd sammen med foreldrene dine eller hatt for høy inntekt, trygd eller formue.

Nå stilles det tøffere krav til studentene som tar høyere utdanning. Fra undervisningsåret 2019–2020 må studentene fullføre studiet de har startet på, for å få full omgjøring til stipend.

Studentene vil kunne få 25 prosent av lånet omgjort året etter bestått eksamen, mens 15 prosent omgjøres kun for dem som faktisk fullfører graden på bachelor- eller masternivå.

Unntaket er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og enkelte videreutdanninger for sykepleiere, som fortsatt vil få full omgjøring selv om utdanningen ikke leder fram til en grad.

Under halvparten fullfører

De nye reglene for studielån har blitt møtt med store protester fra studenter og studentorganisasjoner. Et opprop fra Norsk studentorganisasjon (NSO) mot forslaget fikk over 20 000 underskrifter og tilslutning fra nærmere 30 organisasjoner, inkludert KrFU.

Likevel ble regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å innføre reglene.

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener de nye reglene vil gi studenter større høyere motivasjon til å fullføre studiet. Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke fullfører på normert tid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I perioden 2008–2012 begynte om lag 167 000 studenter på et bachelorstudium for første gang. Tre år etter studiestart hadde 50 prosent av kvinnene fullført sin bachelorgrad, mens 43 prosent av de mannlige studentene hadde gjort det samme.

Ber om økt studiestøtte

Håkon Rangaard Mikalsen, nylig avgått leder i NSO, har tidligere uttalt at kjernen i problemet er at studenter ikke har tid til å faktisk være studenter. Han mener at det viktigste tiltaket for å få flere studenter gjennom studiene er å øke studiestøtten.

For undervisningsåret 2019–2020 kan studentene få inntil 110. 200 kroner i basisstøtte. Fulltidsstudenter kan i tillegg få utbetalt fire ekstra uker med støtte i juni 2020. Det gir en samlet basisstøtte på 121 220 kroner.

Det er samtidig grenser for hvor mye studenter kan tjene ved siden av studiene for å få lånet omgjort til stipend. Inntektsgrensen er på 182 575 kroner i 2019 og 188.509 kroner i 2020.