Ni europeiske land, deriblant Norge, har samarbeidet om studien, som har analysert data for nesten en million pasienter, opplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– Selv om denne studien viser en klar sammenheng mellom CT-undersøkelser for unge mennesker og utvikling av blodkreft, vil nytten av en CT-undersøkelse overstige risikoen, så lenge undersøkelsen er nødvendig, understreker DSA-fagdirektør Eva G. Friberg.

Hun mener studien understøtter viktigheten av å ha stor oppmerksomhet på strålevernarbeid i sykehusene, slik at den medisinske strålebruken er berettiget og kan foregå trygt og forsvarlig.

DSA har bidratt i studien med datainnsamling fra sykehusene og estimering av stråledosen pasientene hadde fått.

De understreker at det generelt er helt trygt å få en CT-undersøkelse ved norske sykehus, og at stråling er et nødvendig verktøy for å diagnostisere. Men det skal kun benyttes når det er grunnlag for det, understreker de.

– Det er viktig at pasienter ikke skremmes fra å gjennomføre nødvendige undersøkelser. Samtidig er det viktig å være restriktiv med å henvise til undersøkelser som ikke er nødvendige. Fastleger og andre som henviser til bildeundersøkelser, oppfordres til å sette seg inn i informasjonsmateriellet DSA har utarbeidet i samarbeid med de andre europeiske strålevernmyndighetene, sier Friberg.