Stipendet har vært på 2675 kroner tidligere, men øker fra i høst, opplyser Lånekassen.

– Landene er valgt fordi det er strategisk viktige samarbeidsland for Norge, og det er ønske om at flere skal velge å studere her. Det ekstra stipendet er ment å bidra til å rekruttere og er med på å gjøre utenlandsoppholdet mulig, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Ekstrastipendet kommer i tillegg til det vanlige studielånet. Dette lånet øker også fra neste studieår, fra 137 907 kroner til 151 690 kroner.