– Dette burde bekymre både kommunale og statlige myndigheter. En stor sektor med tilbud for barn og unge får stadig dårligere rammebetingelser til å sørge for god kvalitet i drift, sier samfunnskontakt Amund Røhr Heggelund.

Ifølge landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, Ungdom og Fritid, har mange fritidsklubber svakere økonomi, mindre mulighet til å skape godt innhold og en ledelse og ungdommer som har mindre de skulle sagt i interne prioriteringer.

Ingen offisielle krav

Ungdom og Fritid mener det skapes store ulikheter i tilbudene fordi det ikke finnes noen offisielle krav eller retningslinjer for fritidsklubber i Norge. Landsforeningen sier dette igjen bidrar til store forskjeller i oppvekstbetingelsene til ungdommer.

Samtidig viser undersøkelsen at dagens klubber og ungdomshus er bedre tilrettelagt for ulike brukergrupper enn før.

– Til tross for stramme rammer, ser vi et mangfoldig aktivitetstilbud, et sterkt prinsipp om gratis deltakelse og en aktiv ung frivillighet, skriver Ungdom og Fritid i en pressemelding.

Samarbeid

Det kommer også fram at stadig flere fritidsklubber har et samarbeid med skolen, mens det er færre i 2016 enn i 2008 som har tilsvarende samarbeid med politiet.

Undersøkelsen ble utført av Ungdom og fritid blant landsforeningens 600 kommunale eller kommunalt støttede fritidsklubber og ungdomshus i Norge.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook