Det er verre for en tenåring å dra seg tidlig opp av senga om morgenen enn det er for yngre og eldre mennesker. Da kan det hjelpe å få en time ekstra under dyna før første time starter. Det skriver forskning.no.

I Minnesota i USA ga de noen tenåringen muligheten til akkurat dét, mens andre fortsatte som før. Elevene som starta en time seinere, sov nesten tre kvarter lengre på natta, i tillegg til en halvtime mindre om natta i helgene. Sistnevnte kan tyde på at de ikke hadde like stort behov for å sove ut som de andre ungdommene, skriver forskning.no.

Studien målte søvn gjennom armbånd som elevene hadde på seg i ei uke av gangen. Forskerne fulgte 455 elever i to år, fra de var rundt 15 år i 2016 til de ble 17 år i 2018.

De elevene som fikk utsatt skolestart sov bare 7 timer og 40 minutter i gjennomsnitt. Med seinere skolestart kom de over 8 timer.

Mens elevene som fortsatte med tidlig skolestart, sov 8 timer da de var 15 år. Innen de var blitt 17, hadde søvnlengden blitt forkortet til 7 timer og 45 minutter.

Forskning.no skriver at resultatet ikke var uventet, da tidligere forskning har vist det samme.