Har du et dyr du skal reise fra i påska? De fleste dyreeiere er ansvarlige, og fikser pass til dyr som er hjemme alene, men likevel får Dyrebeskyttelsen i Sør-Trøndelag stadig henvendelser fra folk som skal reise bort og som vil at de skal ta vare på katten deres.

- Vi kan selvfølgelig gi råd om hva de kan gjøre, men vår funksjon er ikke å være kattepassere. Har du ikke noen som kan ta vare på dyret ditt, kan du ikke dra på ferie. Det er et ansvar du har tatt på deg, og da må du planlegge opp mot det, og i god tid i forveien. Det er din plikt som dyreeier, forteller Hege Wensell i Dyrebeskyttelsen Sør Trøndelag.

Flere hjemløse dyr enn noen gang

- Vi tar hånd om mange hjemløse dyr, cirka 200-300 i året, og i hovedsak katter. Den desidert største utgiften er veterinærutgifter, og utgjør omlag 400 000 i året, forteller Wensell.

Denne våren har vært mer hektisk enn noen gang. Det betyr at organisasjonen har stort behov for trøndere som vil gi hjemløse dyr en ny sjanse.

- I vår har det vært ekstremt mange syke og skadede dyr. Vi rådfører oss alltid med veterinær. Hvis konklusjonen er at det ikke er etisk å behandle dyret, følger vi anbefalingen. Men vi har en policy om at vi skal ha respekt for hvert enkelt individ, og vi skal gi dem en sjanse. Hvis veterinæren mener at vi kan få det til, så strekker vi oss langt for å kunne hjelpe hvert enkelt dyr, sier Wensell.

Katten Tutti er blant de mange dyrene som har blitt forlatt. Nå venter hun på nytt hjem. Foto: Dyrebeskyttelsen Sør Trøndelag

Kattene har ingen rettigheter

Mattilsynet hadde et forslag om lovpålagt id-merking av katter for en tid tilbake, men det ble aldri gjennomført. Wensell tror det har en sammenheng med at det er vanskelig å håndheve. Samtidig mener hun at det hadde vært et signal til omverdenen om at kattehold skal tas alvorlig.

- I dag stilles det ingen krav til katteeiere. Det finnes en hundelov, men hvilket vern har kattene? Ingenting. Det er også utrolig mye dårlig kaninhold - ja, her syndes det nesten mer enn på kattehold. Vi liker å tro i Norge at vi er så himla gode på så mye – deriblant dyrevelferd. Dessverre stemmer ikke det.

Dessverre er det generelt dårlig stelt med kattens status ifølge Wensell. Det har en sammenheng med at få steriliserer kattene sine, og derfor fødes det altfor mange kattunger.

- Det virker som om verdien på hver enkelt katt synker når det er så mange på «markedet», og folk er ikke så nøye på det. Det blir «bare en katt» - den setningen hører vi altfor ofte, forteller Wensell.