4. januar mottok barneverns-studenten Ingrid Amalie Aksnes resultatet for eksamenen hun tok før jul. Karakteren var stryk, og hun klaget umiddelbart. Ifølge NTNUs hjemmesider skal du normalt sett motta en begrunnelse for karakteren i løpet av to uker, enten skriftlig eller muntlig.

– Jeg kontaktet eksamenskontoret 27. februar. Da sa de at de skulle sjekke det opp med en gang, sier Aksnes.

Sendte flere mail

27. mars har hun ennå ikke hørt noe, og går for å høre med eksamenskontoret på nytt. Da får hun vite at eksamenskontoret på Tunga har lagt ned.

– Jeg ringte servicekontoret for hjelp, og de ga meg navnet på saksbehandleren min, samt sendte henne en om at hun måtte kontakte meg. Jeg hørte aldri noe, så jeg endte opp med å sende 2-3 mail selv, uten å få svar. Det føles som de kan ha rotet bort besvarelsen min.

Aksnes kontakter servicekontoret på nytt for å få hjelp. Der får hun nummeret til studieveileder ved barnevernslinja som videre kontakter saksbehandler. 5. april får hun svar fra saksbehandleren som forklarer at hun er en av to denne feilen har skjedd med, og at saken vil bli tatt tak i.

Først når trd.by kontakter NTNU på fredag skjer det noe mer i saken.

Legger seg flat

Leder for institutt for sosialt arbeid Riina Kiik bekrefter at det har skjedd en feil hos NTNU, og at de legger seg helt flat.

– Vi har hatt en del sykmeldinger i administrasjonen, pluss en del ubemannede stillinger, men jeg tror nok ikke besvarelsen har forsvunnet. Vi legger oss helt flat i denne saken, og vil få klarhet i den snarest, sier Kiik.

Hun forklarer at fusjonsprosessen mellom NTNU og HiST kan ha gjort at det har blitt noen misforståelser og svikt i systemet, da begge skolene har hatt forskjellige rutiner. Videre sier hun at studentene har flere de kan kontakte dersom de havner i en lignende situasjon, og reagerer på at media blir dratt inn i dette.

­– HiST har hatt et servicekontor, noe vi ikke har på NTNU, her har det skjedd en kommunikasjonssvikt. Husk, vi eksaminerer 5-600 elever i semesteret her. Det er først nå jeg hører om dette. Verken studieprogramleder eller tillitsvalgt har hørt om dette tilfellet så langt jeg vet, disse kunne vært kontaktet før media. Men jeg har satt folk på saken, det vil bli løst fortløpende, presiserer Kiik.

Klagen ikke sendt til klagesensor

Fredag ettermiddag mottar Aksnes mail fra saksbehandleren med en beklagelse om at hun ikke har hørt noe. De har slitt med å finne ut hva som har skjedd og ikke skjedd etter hun sendte inn krav om begrunnelse, og at det er bakgrunnen til at ting har tatt lang tid. Kravet om begrunnelse skal sendes til sensorene, og de vil be om å få begrunnelsen raskt.

Klagen hennes har heller ikke blitt sendt til klagesensorer, men det vil bli gjort. Også her vil de be om å få sensuren så fort som mulig.

– Jeg har meldt meg opp til kontinuasjonseksamen 1. juni, men dersom klagen skulle få medhold er jo dette vesentlig for meg å vite i god tid så jeg rekker å melde meg av. Dessuten må jeg jo vite det i god tid så jeg vet om jeg er nødt til å forberede meg eller ikke, sier Aksnes.

Aksnes reagerer på at instituttleder mener hun kunne kontaktet flere for å komme til bunns i saken.

– Jeg har ikke fått informasjon om å ta kontakt med andre, så jeg har forholdt meg til saksbehandleren jeg har fått tildelt, og jobbet hardt for å få tak i henne.