En undersøkelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at hele 11,3 prosent har betalt for varer eller tjenester de ikke har mottatt.

– Det er veldig alvorlig at så mange rapporterer å ha blitt utsatt for digital svindel eller ID-tyveri. Vi vet at det er veldig belastende for den enkelte, men det er også alvorlig for samfunnet som helhet, sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.

Tallet på nordmenn som er utsatt for nettsvindel, ligger altså på drøyt 1,2 millioner. Hele 39 prosent av de spurte i alderen 18–34 er blitt svindlet, mens det kun er 19 prosent av dem over 55 år.

Hele 66 prosent mener imidlertid at de er i stand til å undersøke om en nettside er trygg, og 71 prosent mener de kan vurdere troverdigheten til en avsender.

Hele 70 prosent mener kunstig intelligens gjør en ekstra utsatt for svindelforsøk.

Kjønnsforskjellen er tydelig: Nær 50 prosent flere menn enn kvinner rapporterer at de er blitt svindlet eller utsatt for IT-tyveri.

– Det er nok mange som tenker at «dette skjer ikke med meg». Det er kanskje den vanligste tanken for de som er på nett, sier IT-sikkerhetsdirektør Sigrun Hansen Bock i Tietoevry til TV 2.