De sender nå brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere for å be dem om å være oppmerksomme på dette – særlig før sommerferien.

– Å bekjempe at barn og unge ikke utsettes for negativ sosial kontroll er ett av regjeringens hovedmål for integreringen. Ingen skal oppleve vold og overgrep eller å bli holdt igjen mot sin vilje i utlandet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Det er begrenset hva norske myndigheter kan gjøre for nordmenn som er sendt til utlandet mot sin vilje, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er sentralt at alle som kommer i kontakt med barn og unge, følger med og melder fra til barnevernet hvis de er bekymret, oppfordrer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Ambassadene står klare til å hjelpe dersom noe skulle skje, men det er begrenset hva norske myndigheter kan gjøre dersom utsatte personer ber om hjelp i utlandet. Det gjelder både om de er norske statsborgere eller har lovlig opphold i Norge.

– Forebygging hjemme i Norge er viktig. Vi må gjøre det vi kan for at det ikke skal skje. For dersom en norsk borger trenger hjelp i et vertsland, må Norge forholde seg til det landets lover og regler, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).