Tiktok, Snapchat, Instagram og flere andre plattformer kan bli utilgjengelige for barn, skriver avisa.

Det er Barne- og familiedepartementet som med bistand fra flere andre departementer ser på mulighetene.

– Det er for tidlig å konkludere med hvordan, men vi skal se nærmere på hvordan vi kan sette og håndheve aldersgrenser for innlogging i sosiale medier for barn, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Dagbladet.

Regjeringen vurderer mulighetene for å innføre nedre aldersgrense i sosiale medier, opplyser barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen jobber med en stortingsmelding om trygg digital oppvekst til høsten, og aldersgrensen er ett av tiltakene som ses på i forbindelse med dette.

De fleste av de sosiale mediene har allerede 13 års nedre aldersgrense, men disse er svært enkle å omgå.

Blant annet utredes muligheten for å knytte innlogging i sosiale medier opp mot BankID, noe som vil gjøre dette umulig.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan dette gjøres, og om det kreves en lovendring, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I Medietilsynets barn og medier-undersøkelse fra 2022 går det fram at nesten halvparten av Norges 9-åringer bruker sosiale medier, og at andelen er 56 prosent for 10-åringene.