Både på sosiale medier og nettsider bruker flere Trondheimsklinikker merkenavnet Botox eller varianter av virkestoffet botulinumtoxin.

Det er ulovlig, mener Statens legemiddelverk.

Slik profilerer ELAKlinikken seg på Facebooksidene sine. Foto: Skjermdump

Etterlyser informasjon

Injeksjonssykepleier Pia Cernic ved Akademikliniken mener informasjonen de har på prislisten sin ikke kan regnes som reklame.

– Det er en informasjonsside, ikke en salgsside. Det er en forskjell i markedsføringsloven. Vi har ikke informasjonen der i salgsøyemed, sier hun.

Alle de seks klinikkene trd.by har snakket med bruker merkevarenavnet Botox på sine nettsider. Foto: Helene Mariussen

De startet opp for tre år siden - nå er salongen Norges beste

Cernic etterlyser informasjon fra Statens legemiddelverk, og mener det burde vært sendt ut et direktiv. Så lenge de ikke har fått beskjed om at praksisen var ulovlig har det latt det stå slik det er.

– Jeg skal få undersøkt det med vår avdeling, og hvis det medfører riktighet korrigerer vi selvfølgelig det. Da er det ganske mange som må gjøre om på praksisen, sier hun.

Akademikliniken endret teksten på sine sider etter samtalen med trd.by fredag 24.02. Foto: Skjermdump

Selskapenes eget ansvar

Ifølge Steinar Madsen i Statens legemiddelverk hjelper det ikke at klinikkene mener produktbeskrivelsen regnes som informasjon.

– Det regnes som reklame. Det er ikke lov å omtale reseptbelagte legemidler i forretningsmessig sammenheng til folk flest. At de tilbyr denne behandlingen er selvfølgelig reklame, sier han.

I denne lista ligger noe av uenigheten mellom klinikkene og Statens Legemiddelverk. Sistnevnte mener det er reklame, Akademikliniken mener det er ren informasjon. Foto: Skjermdump

Madsen påpeker at også prislistene er en del av dette.

– Hvis det står “Botoxbehandling 1000 kroner” er det reklame, fastslår han.

Disse guttene hadde aldri laget festival - nå lanserer de Bakkefestivalen

Behandlere trd.by har vært i kontakt med sier at de ikke har vært klar over praksisen. Madsen mener det er selskapenes eget ansvar å følge opp dette.

– Nå er det jo slik at hvis du driver en bedrift i Norge er du forpliktet til å holde deg à jour med retningslinjene. Alle i Norge har ansvar for å kjenne lover og regler, og følge disse lovene og reglene. Det er fint hvis de endrer praksis, sier han.

Ikke alt trenger å koste flesk. Du kan spare mye penger på student- og ungdomsbilletter

Må tolke

Advokat og partner Andreas Norby i advokatfirmaet Arntzen de Besche sier til trd.by at loven ikke nødvendigvis er entydig. Likevel:

– Som et utgangspunkt vil jeg mene at det skal mye til for at omtale på en webside som selger Botox, har en nøytral ordlyd som ikke er salgsfremmende, sier Nordby.

Volvat profilerer seg slik på sine sider. De er klare på at de er uenig med legemiddelverket om deres vurdering. Foto: Skjermdump

Han er imidlertid ikke like sikker på hvorvidt en prisliste kan anses som markedsføring.

– Dette er en helhetlig vurdering. Hvis eneste omtale er en prisopplysning, må det anvendes skjønn. Såvidt meg bekjent finnes det lite praksis på området, derfor er det vanskelig å konkludere i den ene eller den andre retningen.

Svarene fra resten av klinikkene varierer. Noen var ikke oppmerksom på reglene, andre er direkte uenig med Statens legemiddelverk:

ELAKlinikken

Omtaler Botox på sin nettside og i prislisten.

Daglig leder Elin Tømmerås Grønskag mener informasjonen på nettsiden ikke oppfordrer til salg. Det samme gjelder også prislisten.

– Det er ikke reklame eller oppfordring om å søke behandling, mener jeg. Det er bare en opplysning om pris, sier hun.

Hun viser til at alle store aktører har prisliste og mener regelverket er utydelig.

– Vi ønsker ikke å gjøre noe som strider mot loven. Hvis jeg hadde fått et brev fra legemiddelverket, hadde vi muligens endret på det. Ellers vil jeg gjerne undersøke om det er slik du hevder.

Volvat Stokkan

Omtaler Botox på sine nettsider og i prislisten.

Klinikksjef Geir Bauck er uenig i at informasjonen de har lagt ut er ulovlig. Han viser til et informasjonshefte og en veilder Statens legemiddelverk selv har gitt ut.

– Vi kjenner godt til regelverket og forholder oss til Statens legemiddelverk. Vi legger de to sammen og mener vi informerer på hjemmesidene, ikke reklamerer, sier han.

Dermed er ikke dette noe de kommer til å endre på uten videre.

– Ikke uten at vi får et pålegg om det, nei. Dette er helt vanlig praksis og gjengs i bransjen. Men utover det er det mange som reklamerer for Botox, og det vil du ikke finne hos oss, sier han.

H2 Klinikken

Omtaler Botox på sine nettsider og i prislisten.

Daglig leder Heidi Tokle Storset var på ferie og viste derfor videre til daglig leder for H2-konsernet, Henki Ofstad.

– At prislister på nettsider er ulovlig er nytt for oss. Samtlige ledende og seriøse klinikker som vi forholder oss til har såvidt vi kan se per dags dato prislister og omtaler på sine nettsider, og vi har så langt forholdt oss til dette, sier han i en mail til trd.by.

Ofstad er på reise i USA, men sier dette er noe han vil se på når han kommer tilbake. Han mener likevel man bør tenke over hvor store doser det er snakk om.

– Botox om legemiddel benyttes i store doser innen medisinsk behandling, og som særdeles små doser innen kosmetisk behandling, som er den type behandling som vi utfører. På generell basis vil vi si at Statens Legemiddelverk bør være strenge, men at man kanskje bør ta hensyn til størrelse på doseinger. Når det er sagt, vil H2 forholde seg til gjeldende regelverk, og følge våre konkurenter i så måte, sier han.

The SkinClinic

Omtaler Botox på sin nettside, men ikke i prislisten.

Ansvarlig lege og kirurg Esther Kuhry sier hun ikke var klar over at informasjonen på nettsiden regnes som reklame.

– Jeg var klar over at man ikke kan markedsføre det gjennom reklame, men ikke klar over at informasjonen på nettsiden var ulovlig. Dersom det er det skal vi endre på det, sier hun.

Kuhry startet opp i oktober 2016, og så til de store aktørene for veiledning.

– Jeg leste lovverket, og der virket det som om det var annonser det var snakk om. Jeg sjekket alle de andre og konkluderte med at det ikke gjaldt informasjon. I lovverket står det ikke tydelig angitt at dette også gjelder pasientinformasjon på nett, sier hun.

Hudspesialisten

Omtaler Botox på sine nettsider og i prislisten.

Daglig leder Eli Janne Fiskerstrand forteller at de omtaler Botox for kunendes skyld.

– Det er ikke noe problem for oss å erstatte ordet Botox med et beskrivende substantiv, selv om dette kan virke forvirrende for enkelte kunder, skriver hun i en e-post til trd.by.

Fiskerstrand skriver videre at de ikke er informert om at omtale av Botox på nettsidene deres er ulovlig.

– Vår bedrift forholder seg seriøst til pålegg fra det offentlige. Slikt pålegg fra Statens legemiddelverk har vi ikke mottatt.