Halvårstallene fra konfliktrådet viser at flere ungdommer mellom 15 og 18 år idømmes ungdomsstraff, som er det strengeste alternativet for reaksjon før mindreårige dømmes til fengsel på lik linje med voksne lovbrytere.

1. juli i fjor hadde 14 unge lovbrytere blitt idømt ungdomsstraff, melder konfliktrådet. Hittil i år er 29 ungdommer idømt samme reaksjon. 210 personer er idømt den nest strengeste reaksjonen, som er ungdomsoppfølging. I fjor var dette tallet 185.

– I et forebyggende perspektiv er det gledelig at ungdomsstraffen benyttes i økende grad. Vi vet at ungdomsstraff virker for mange og at de når målet om et liv uten kriminalitet, sier Lise Sannerud, direktør i konfliktrådet.

I alt er det behandlet 4.100 saker i landets 22 konfliktråd hittil i år. Det er registrert en økning på 12 prosent av sivile saker. Det er registrert færre saker om naskeri, skadeverk og trusler, men konfliktrådet melder om en markant økning av krenkelser som mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilder eller tekst.

-Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker en firedel av alle sakene, skriver konfliktrådet i en pressemelding.