Det skriver Utdanningsnytt , som viser til ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som ikke er i skole eller jobb. I februar var det nær 14 000 unge mellom 16 og 21 år i Norge som verken går på skole eller har jobb. De fleste får oppfølgingshjelp fra OT, men 2032 av dem har status som «ukjent aktivitet» fordi tjenesten rett og slett ikke får tak i dem.

– Det er vanskelig å vite hva dette kommer av siden OT ikke har oppnådd kontakt med dem. Når OT oppretter kontakt med ungdommene, byttes status til avklart, under oppfølging og veiledning eller i aktivitet, sier seniorrådgiver Dior Kurta i Utdanningsdirektoratet.

Tallet med ukjent status har økt med 4,6 prosent fra samme periode i fjor. Og verst er det i hovedstaden, hvor oppfølgingstjenesten kun har klart å komme i kontakt med halvparten av dem som sto uten skole og jobb.

Høyre mener at oppfølgingstjenesten må kobles på i ungdomsskolen for å fange opp elever som står i fare for å droppe ut i overgangen mellom ungdomstrinnene og videregående opplæring.

– Det innebærer også at oppfølgingstjenesten må jobbe mer forebyggende sammen med andre ressurser i skolen og ikke bare kobles på når eleven har droppet ut, mener Høyres utdanningspolitiske talsperson, Jan Tore Sanner.