Trd.by har avdekket at flere skjønnhetsklinikker kan ha brutt markedsføringsloven legemidler, deriblant Botox.

Samtlige salonger mener omtalen på egne websider må regnes som opplysnining og ikke markedsføring. De fleste oppgir at de enten følger opp saken selv, eller at de venter avventer pålegg fra Legemiddelverket.

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, presiserer at markedsføringsloven gjelder over alt, ikke bare på sosiale medier.- Det burde være åpenlyst at begrepet markedsføring også omfatter websider og prislister. Salongene står fritt til å mene at informasjonsflyten ikke er god nok, men de har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge gjeldende regelverk, sier Skjellbostad.

Trondheimsklinikker reklamerer ulovlig for Botox

Helsedepartementet vurderer gebyr mot ulovlig Botox-reklame

- Klinikkene har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i gjeldende regelverk, og det holder ikke å gjemme seg bak at "alle andre" bryter reglene, sier fagdirektør i Forbrukerombudet,Tonje Hovde Skjelbostad Foto: Forbrukerombudet

Tonje Skjelbostad i Forbrukerombudet er kritisk til at Trondheimsklinikkene gjemmer seg bak unnskyldningene om at "det er standard i bransjen."

Kan ikke gjemme seg bak at "alle andre" gjør det"

- Vi synes det er flott at legemiddelverket tar tak i ulovlig markedsføring av Botox. Det er ikke greit å bryte loven, og å gjemme seg bak at "alle andre gjør det", holder ikke. Hver klinikk har ansvar for egen drift, sier Skjelbostad.Fagdirektøren forteller også at Forbrukerombudet har planer om å se nærmere på markedsføring av injeksjonsbehandlinger som ikke omfatter Legemiddelverkets kontrollansvar.- På generelt grunnlag går vi ikke inn i saker som Legemiddelverket har ansvar for.Vi har planer om å se nærmere på markedsføring av injeksjonsbehandlinger som for eksempel Restylane. Det gjelder spesielt markedsføring i kanaler som er rettet mot barn og unge under 18 år.

Omtale på websider er ulovlig

Ifølge advokat og partner Andreas Norby i advokatfirmaet Arntzen de Besche, må man ta utgangspunkt i to regelverk for å  kunne gi et klart svar på hvorvidt markedsføring av skjønnhetsbehandlinger som defineres som legemidler er ulovlig. Legemiddelforeskriften viser til følgende definisjon av hva som er markedsføring: "Enhver form for skriftlig eller muntlig omtale som er utformet i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen av legemidlet ." Tilsvarende definisjon av markedsføring har vi markedsføringsloven . Det er klart at det kan finnes omtale av produkter som ikke er markedsføring, herunder redaksjonell omtale.

-  Som et utgangspunkt vil jeg likevel mene at det skal mye til for at omtale på en webside som selger Botox, har en nøytral ordlyd som ikke virker salgsfremmende, sier Nordby.

Andreas Norby er partner i advokatfirmaet i Arntzen de Besche, og spesialist på markedsrett. Foto: Privat

Han er imidlertid ikke like sikker på hvorvidt en prisliste kan anses som markedsføring.

- Dette er en helhetlig vurdering. Hvis eneste omtale er en prisopplysning, må det anvendes skjønn. Såvidt meg bekjent finnes det lite praksis på området, derfor er det vanskelig å konkludere i den ene eller den andre retningen.

Nordby mener at dersom man legger til grunn at konsekvensen av lovverket fører til at klinikker ikke kan opplyse om priser på en behandling som er tillatt etter norsk lov, vil det være problematisk.

-  Samtidig blir det mer komplisert for forbrukerne å sammenligne tilbud og priser, så jeg har forståelse for at klinikkene reagerer dersom man legger til grunn at de ikke kan oppgi priser på sin egen webside.