– Medietilsynet er kritisk til at NRK valgte å gi influenserne bak podkasten «Sophie & Fetisha» unntak fra retningslinjer og avtalevilkår som skal sikre at publikum ikke blir utsatt for kommersielt press. Dette har vi påpekt i tilsynsrapporten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det var i 2022 at NRK ga Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams unntak fra retningslinjene, da de inngikk en avtale i 2022 om at duoen skulle lage podkast for dem.

NRK begrunnet unntaket med at det ikke ville være mulig for de to å avstå fra sin ordinære næringsvirksomhet og kommersielle virksomhet i mange måneder av gangen. Som influensere tjener duoen penger på å reklamere for ulike produkter og tjenester.

I mars i år ble samarbeidsavtalen avsluttet, kort tid etter at Sophie Elise la ut et bilde der som viste henne og en annen influenser der den andre personen holdt en liten pose med et hvitt pulver.

NRK har sagt at influensernes bindinger medførte stadige problemstillinger rundt redaksjonell integritet og troverdighet. NRK mente at bindingene var for omfattende til at det var forsvarlig å fortsette samarbeidet om podkasten.