Siri Graabræk er varehussjef på G-Max Tiller, og er midt inne i en ansettelsesprosess. Sportskjeden er på jakt etter totalt fire deltidsansatte, og har valgt å lyse ut stillingene på Finn.no.

- Vi får generelt mange søkere når vi lyser ut slike stillinger. Jeg mener det er behov for å lyse ut stillinger, da når du mye bredere og det er større sjanse for å finne riktig kandidat, sier Graabræk.

For å søke på jobb hos sportsbutikken må alle søke elektronisk, rett og slett fordi at butikken ikke har kapasitet til å lagre alle papirsøknadene.

- Det å ansette folk er «ferskvare», og vi opplever at søkerne allerede har fått seg jobb når vi går gjennom papirsøknadene, forklarer varehussjefen.

Følg trd.by på Facebook

- Trondheim er en nettverksby

Likevel er det ikke alle jobber som lyses ut, men besettes gjennom andre kanaler. Hege Halstadtrø er markedskoordinator ved Nav Østbyen. Hun viser til Nav sin bedriftsundersøkelse fra 2017, som viser at Trondheim er en utpreget nettverksby.

- Mange jobbmuligheter, både deltid og heltid, blir formidlet gjennom relasjoner eller bekjente. Typiske deltidsjobber for ungdom og studenter er gjerne innen service og handelsnæringen. Mange av disse stillingene blir aldri utlyst, sier Halstadtrø.

På Nav.no lyses det ut flere tusen ledige stillinger. Torsdag ligger det over 100 stillinger registrert som deltid i Trondheim hos Nav. Seniorrådgiver ved statistikk og analyse i Nav Sør-Trøndelag, Eli Sektnan, sier at for flere av disse stillingene er det også mulig å velge enten heltid eller deltid.

- Antallet ledige stillinger har økt med 11 prosent hittil i år, men vi vet ikke hvor mange som var deltidsstillinger i fjor, i og med at stillingene forsvinner fra systemet vårt etter hvert, forklarer Sektnan.

Seniorrådgiveren forteller at de ikke har statistikk over antall søkere på de ulike stillingene, men at det er flest deltidsstillinger innen varehandel, hotell, restaurant og renhold.

Eli Sektnan hos Nav mener å anta at det er flere deltidsstillinger i forbindelse med jul og sommerferie enn det er nå. Foto: Privat

Rundt 200 søkere hittil

Siri Graabræk i G-Max opplever at det er flest på jobbjakt før sommeren og ved skolestart hvert år, sånn som nå.

- Hittil har vi rundt 200 søkere og det er mange gode kandidater som har søkt. Det skal ikke være noen utfordring å besette disse stillingene, sier Graabræk.

Varehussjefen forteller at de ser etter salgserfaring og interesse for faget, men at personlige egenskaper som stå-på-vilje og gode holdninger er minst like viktig. Hun mener det er flere grep jobbsøkerne kan ta for å utmerke seg.

- Min anbefaling er å skrive en god søknad, fortell litt om deg selv og hvorfor du har lyst til å jobbe nettopp hos oss. Det er mange i dag som kun leverer CV og det gir oss ingen innblikk i egenskapene til personen. Det er også viktig at de møter godt forberedt til intervju og byr på seg selv.

Jobbmuligheter går i arv

Markedskoordinator Hege Halstadtrø peker på at jobber som butikkmedarbeider, servitør, selgere og lignende er noe man typisk får tak i gjennom bekjente eller at man selv oppsøker arbeidsgivere for å presentere seg og levere ut CV og søknad.

Markedskoordinator Hege Halstadtrø i Nav sier at mange aktuelle deltidsstillinger for unge aldri blir utlyst. Foto: Privat

- Enkelte jobbmuligheter kan nærmest gå i arv; har man søsken, medstudenter, eller venner som er i jobb, er det lett for arbeidsgivere å skaffe nye medarbeidere gjennom anbefalinger fra eksisterende eller tidligere ansatte.

I tillegg nevner Halstadtrø at også bemanningsbransjen er en viktig arena for formidling av jobber både heltid og deltid.

Muligheter for dedikerte søkere

Torsdag ligger det rundt 300 ledige deltidsstillinger i Trondheim ute på Finn.no. Det er mange ulike type stillinger, med blant annet jobber som servitør, frisør og butikkmedarbeider til deltidsstillinger som sykepleier eller psykolog.

Fredrik Schjold er produktdirektør for Finn jobb. Han forklarer at det er fem typer kategorier innen engasjement, sommeransettelser og vikariat som peker seg ut med flest søkere i Sør-Trøndelag. Det er stillinger innen omsorg og sosialt arbeid, som for eksempel barnehageassistent som ligger på søkertoppen. Like etter følger jobber innen vakt og sikkerhet, meglerstillinger, revisjon og butikkstillinger.

- Det er derfor definitivt muligheter for studenter og andre unge som er litt dedikerte på jakt etter jobb, mener Fredrik Schjold, produktdirektør for Finn jobb. Foto: Finn.no

- Det er veldig mange søkere på disse stillingstypene sammenlignet med gjennomsnittet, og det er nok en hard kamp om den type jobber. Jobber innen salg ligger også høyt oppe, sier Schjold.

Produktdirektøren forteller at det generelt er mange om beinet på slike stillinger, men at det er ofte er stor utskifting.

- Vi vet at enkelte salgsstillinger kan være vanskelig å besette. Det er derfor definitivt muligheter for studenter og andre unge som er litt dedikerte på jakt etter jobb, mener Schjold.