Det var i desember i 2021 at selskapet ble ilagt et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner av Datatilsynet. De mente at appen hadde utlevert personopplysninger om sine brukerne til annonsepartnere.

Vedtaket ble klaget inn, men i forrige måned ble gebyret opprettholdt, noe som er bakgrunnen for at selskapet nå går til søksmål.

– Grindr ser fram til å få prøvd saken for retten. Konsekvensene av at vedtaket fra Datatilsynet og Personvernnemda opprettholdes er at tilbydere som leverer tjenester til LHBTQ+- befolkningen, må forholde seg til strengere regler enn sine konkurrenter som henvender seg til andre grupper. Dette er i strid med forbudet mot diskriminering i EØS-avtalen, sier advokat Eva Jarbekk, som representerer Grindr.

– Grindr er uenig

Sjekkeappen Grindr retter seg ifølge selskapet mot et stort mangfold av personer med forskjellige seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk.

Datatilsynet ga sjekkeappen Grindr en klekkelig bot på 65 millioner kroner. Nå saksøker appen norske myndigheter ved Personvernnemda. Foto: Mariam Butt / NTB

– Grindr er uenig i at det å være Grindr-bruker i seg selv avslører en persons seksuelle forhold eller legning. Grindr-brukere identifiserer seg med en rekke forskjellige orienteringer, inkludert homofile, bifile, aseksuelle, og appen kan brukes av alle uavhengig av kjønn og seksuell legning. Derfor omhandlet eller avslørte ikke den begrensede informasjonen som ble delt med annonsepartnere, en brukers seksuelle orientering slik det er definert i GDPR, sier Jarbekk.

Mener vedtaket er riktig

Datatilsynet-direktør Line Coll sier i en uttalelse til NRK at de mener nemndas vedtak er riktig.

– Vi tar stevningen til etterretning og vil følge saken tett. Vi registrerer at personvernet nok en gang er under press og utfordres fra store, kommersielle aktører. Disse aktørene har betydelige ressurser og juridiske muskler som de bruker til å forsvare sin egen forretningsmodell – en modell som flere og flere myndigheter er svært kritiske til, skriver Coll.