I undersøkelsen har Folkehelseinstituttet (FHI) spurt 3.700 elever i videregående skole om sosiale medier og online gaming.

– Elevene svarer at sosiale medier er en viktig sosial arena for ungdom, ikke bare tidsdriv, sier Jens Christoffer Skogen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Rapporten viser at sosiale medier ser ut til å være viktigst for jenter, mens online gaming er viktigst for gutter.

Opplever mer stress og press

Jentene svarer at de kommuniserer mer med andre og at de får mer positiv oppmerksomhet i sosiale medier enn guttene.

De er mer opptatt av hvordan de fremstår i sosiale medier, men opplever også mer stress, press og forventninger relatert til bruk av sosiale medier.

Langt flere jenter enn gutter bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner gjennom dagen, ifølge en ny FHI-undersøkelse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I tillegg kommer det fram at jentene tillegger responsen de får i sosiale medier større betydning enn gutta.

Undersøkelsen viser også at det er langt flere gutter enn jenter som driver med online gaming. Her svarer guttene at de gjennom online gaming føler seg som en del av et fellesskap, og at de har fått nære venner gjennom gaming.

«Må» kommentere

Undersøkelsen viser også at langt flere jentene enn gutter bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner gjennom dagen.

Jentene føler i større grad at de «må» kommentere på det venner legger ut, og at det minst noen ganger får negative konsekvenser dersom de ikke gjør det.

FHI-forsker Skogen sier foreldre gjerne kan involvere seg mer i barn og unges sosiale liv i sosiale medier og online gaming.

– Særlig fordi dette er viktige sosiale arenaer for dem. Spør barna hvordan det var i sosiale medier i dag, og hva de opplevde der. Snakk med barna om dette fra første øyeblikk de får tilgang til sosiale medier og online gaming. Begynner man tidlig er det enklere å etablere gode vaner om kommunikasjon rundt dette, sier forskeren.