Drøyt 30 000 studenter har svart på undersøkelsen Studiebarometeret. Bak står NOKUT, organet opprettet av Kunnskapsdepartementet for å overvåke kvaliteten i høyere utdanning.

Der kommer det frem at i gjennomsnitt bruker en norsk heltidsstudent drøyt 16 timer i uka på forelesninger og andre organiserte læringsaktiviteter. I tillegg bruker hun 19 timer i uka på egenstudier, skriver forskning.no.

Disse bruker mest tid

Resultatene fra undersøkelsen viser et stort spenn i hvor mye tid studenter i ulike fag bruker på studiene.

Kommende tannleger - studenter på odentologi - og arkitektstudenter oppgir at de tilbringer nesten 50 timer hver uke på lesesalen eller i auditoriet.

Medisinere, politistudenter, farmasøyter, geologer og sykepleiere forteller at de bruker minst 40 timer i uka på studiene.

Disse bruker minst tid

Studentene på språkfag, sosiologi, pedagogikk og idrettsfag bruker alle under 28 timer i uka på studier.

En knapp time eller to mer bruker kommende grunnskolelærere, humanister, studenter i sosialfag og andre samfunnsfag.

Av de åtte universitetene er det studentene på NMBU i Ås som jobber mest, med 38,5 timer ukentlig. På NTNU er studietiden innpå 37 timer i uka.