– Etter en privat fest, under permisjon utenfor tjeneste tidligere i sommer, ble Forsvaret tipset om bruk av ulovlige rusmidler blant vernepliktige. Fem vernepliktige fra Hans Majestet Kongens Garde innrømmet forholdet, sier Brage Steinson Wiik-Hansen, talsperson i Hæren til NTB.

Ytterligere 25 vernepliktige fra avdelingen har i kjølvannet av saken stått fram og innrømmet bruk av ulovlige rusmidler under permisjoner i tiden etter at de begynte sin verneplikt, bekrefter talspersonen.

De 30 vernepliktige soldatene vil nå bli dimittert.

Det var VG og NRK som først omtalte saken.

– Narkotikabruk er ikke forenlig med å tjenestegjøre i Forsvaret. Selv om dette har skjedd på fritiden til de vernepliktige, er ikke dette noe vi aksepterer, sier Wiik-Hansen.

Han vet ikke når i sommer den aktuelle festen var, eller hva slags type narkotika soldatene har brukt.

– Alt personell i Forsvaret har varslingsplikt dersom de oppdager eller får kjennskap til omgang med ulovlige rusmidler blant ansatte eller vernepliktige, og plikter å varsle dette videre, sier Wiik-Hansen.