– Det viktigste er å gå på visning. Hvis man blir tilbudt visning, uansett hvilken form den har, så bør man takke ja til det, sier Yngve Gran Andersen som er advokat i Leieboerforeningen.

For mens en utleier har opplysningsplikt, har også leietakere undersøkelsesplikt.

Hvis man får tilbud om visning og takker nei, kan man dermed ikke kreve at huseier skal fikse opp i mangler man oppdager ved et senere tidspunkt, som man kunne ha oppdaget på visning.

Si ifra om mangler innen rimelig tid

Om man skulle oppdage feil og mangler i boligen, er det viktig at dette blir sagt fra om så fort som mulig.

– Mange tabber seg ut på dette. Hvis noe er galt i boligen må man si ifra til huseierne innen rimelig tid, som gjerne vil si innen 14 dager. Men man burde uansett si ifra så fort som mulig. Sier man ifra for sent, mister man kravet sitt mot utleier, sier Gran Andersen.

Les kontrakten nøye

Hvis man bestemmer seg for å gå for en bolig, bør man lese kontrakten nøye.

Det kan for eksempel være lurt å merke seg om kontrakten inneholder bindingstid eller ikke.

Onsdag 20. juli får kommende studenter svar på hvilket studie de kom inn på. Flere venter med å finne bolig til etter de har fått svar på hovedopptaket fra Samordna opptak. Gran Andersen sier det er viktig å ha is i magen og lese kontrakten nøye, til tross for at man har dårlig tid på å skaffe seg bolig.

– Selv om man er en 19 år gammel student som flytter ut for første gang, så er man likevel en voksen som skriver under en avtale som forplikter, forteller han.

Hard konkurranse

Flere opplever at det er stor konkurranse om utleieboligene, og særlig blant de som venter til siste liten med å skaffe seg bolig. Eiendomsmegler i Utleiemegleren, Pauline Isene, anbefaler alle interesserte leietakere å ta med en kortfattet bolig-CV på visningen.

– Dette gir både et positivt og ryddig inntrykk, samtidig som det blir enklere for megleren å ta et valg etter visningen. Du blir lettere gjenkjent, sier hun.

Isene sier også man bør være forsiktig med hva man deler i sosiale medier. Flere utleiere bruker nemlig Facebook og Instagram når de skal vurdere leietakere.

– Tenk over hva slags bilder, tekster og kommentarer du legger ut på nettet. Det har skjedd at leietakere har blitt avvist som følge av bilder og informasjon på Facebook og Instagram.

Solidarisk ansvarlige i kollektiv

For de som flytter inn i kollektiv, er det også noen spesifikke ting å tenke over. Når alle leietakere undertegner den samme kontrakten, blir de solidarisk ansvarlige overfor utleieren.

Det vil si at hvis én leietaker ikke betaler husleien, så kan dette gå utover de andre. I en sånn situasjon kan utleieren velge å kreve penger fra de andre som bor i kollektivet.

– Mitt råd er at leietakerne har en egen kontrakt seg imellom, som gjør at hvis en ikke betaler, så har man en klar og dokumenterbar intern ansvarsfordeling å vise til, sier Gran Andersen.

Tips til utleiere

De som leier ut boligen sin derimot, bør huske å sjekke referansene til leietakerne, skriver forbrukerorganisasjonen Huseierne.

I tillegg bør man som utleier kreve depositum og lage en skriftlig leiekontrakt. Når man lager kontrakten, kan det være lurt å ha tenkt over hvor lenge man ønsker å leie ut, og tilpasse kontrakten etter dette.

– Erfaringsmessig forløper de aller fleste leieforhold smertefritt. Men det finnes fallgruver. Derfor er det viktig at du gjør ting riktig helt fra starten av. Da kan du unngå mange fremtidige problemer, sier generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer.