For mens 69 prosent av dem mellom 16 og 18 år består teorien for personbil, er det kun 32 prosent av 41-50-åringene som gjør det samme.

Hittil i år er andelen som har bestått teoriprøven for personbil 56 prosent. I tillegg er det 20 prosent som ikke møter opp til timen de har bestilt.

Situasjonen er langt verre enn under pandemien, opplyser Vegvesenet. Da var det 63 prosent som besto teorien. Den gang var det begrensninger på hvor mange som kunne ta prøven samtidig og ventetidene var lenger.

– Det er interessant at resultatene var bedre under koronaen. Mange hadde nok bedre tid til å lære seg teoristoffet og kom bedre forberedt til prøven, sier seniorrådgiver Karsten Nikolaisen i Statens vegvesen.