Analysen Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv, viser at veksten i leieinntekter fra Airbnb-utleie i Norge er stor, skriver Dagens Næringsliv.

Samlede inntekter fra Airbnb-utleie i Norge var i fjor på 1,6 milliarder kroner. Inntektene ventes å øke med 50 prosent til 2,4 milliarder kroner i år, ifølge analysen.

Analyseselskapet Capia har beregnet at Airbnb-utleierne skal betale til sammen 360 millioner i skatt i år.

I Danmark, hvor Airbnb-kapasiteten er større en hele hotellnæringen, får Airbnb rapporteringsplikt for alle inntekter hver utleier mottar. Her til lands har regjeringen foreslått det samme fra 1. januar 2020.

– Den gode nyheten i denne analysen er jo at turismen til Norge er mye større enn vi har trodd til nå. Den dårlige er at en aktør som tilsvarer halve hotellbransjen ikke bidrar med skatteinntekter, sier direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, som mener rapporteringssystemet må innføres så raskt som mulig.