Resultatene er omtrent identiske med forrige gang eksamen ble gjennomført, noe NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, ikke er fornøyd med.

– Med tanke på at anatomi, fysiologi og biokjemi er basisfag i utdanningen skulle vi gjerne sett bedre resultater, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Hele 21,5 prosent av studentene fikk karakteren F – altså stryk – mot 21,9 prosent i 2016. Bare 6,4 prosent fikk beste karakter A, en nedgang fra 7,3 prosent året før.

Halvparten av sykepleierstudentene fikk karakteren C eller bedre, mens den nasjonale gjennomsnittskarakteren landet på D.

– Dette er andre gang vi gjennomfører eksamen i fullskala – altså at alle sykepleierutdanningene i Norge deltar. Det betyr masse kunnskap som bør deles og brukes på tvers av lærerstedene. Jeg håper at fagmiljøene dykker ned i resultatene og bruker dem i arbeidet med å videreutvikle sykepleierutdanningene i Norge, sier Mørland.

Nasjonal deleksamen er et pilotprosjekt der alle høyskolene og universitetene som utdanner sykepleiere, deltar i prosjektet. Eksamen omfatter emnene anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie.