Av dem som synes de bruker mobilen sin for mye, sier 63 prosent at de prøver å begrense bruken, mens 35 prosent sier de ikke prøver det, melder P4.

Undersøkelsen er utført for rådgivningsselskapet Deloitte.

Den viser blant annet at 52 prosent av mobilbrukerne i Norden har opplevd negative følger av egen mobilbruk.

Må sjekke

Blant nordmenn oppgir én av fire at de føler de må sjekke telefonen hele tiden, og like mange sier at smarttelefonen gjør at de blir distrahert når de prøver å utføre en oppgave.

Samtidig viser en annen undersøkelse, utført av Kantar TNS for Statnett, at én av fem nordmenn under 30 år bruker mobilen mellom fem og åtte timer om dagen.

Det er store kontraster i mobilbruken mellom de yngste og de eldste. Blant dem over 60 år er tre av fem aktive på mobilen under én time daglig. Det er svært få av seniorene som bruker telefonen mer enn tre til fire timer i løpet av en dag.

– En vekker

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde mener det er på tide at alle skoler diskuterer mobilforbud. De ferske tallene burde overbevise de siste skeptikerne, mener hun.

– For alle dem som har vært mot mobilfri skole, burde disse tallene være en alarm og en vekker, sier skolepolitikeren til NTB.

Tybring-Gjedde tror mange har fått sjokk når de har sjekket den nye funksjonen som viser hvor mye tid man bruker på skjermen.

– Vi bør diskutere hva vi i fellesskap kan gjøre for å stramme inn mobilbruken, for eksempel i skolen.

Tybring-Gjedde understreker at foreldrene har det viktigste ansvaret for å lære barna å koble av, men at skolen også bør ha klare rammer for mobilbruk.