Rapporten er basert på samtaler med 200 ungdommer rundt i hele Norge om seksuelle krenkelser, skriver Dagbladet.

– Det har vært nedslående og urovekkende å høre om hva ungdom opplever, sier Barneombud, Anne Lindboe, til avisen.

Hun mener sosiale medier har åpnet en helt ny verden, som ungdommene ikke har god nok digital kompetanse til.

– Derfor møter de utfordringer med seksuell trakassering, sier Lindboe, og understreker at seksuelle krenkelser blant ungdom må tas mer på alvor.

Barneombudet sier det ikke bare er vanskelig for ungdommene som utsettes for det, men også de som gjør det.

– Vi har sett i samtaler med ungdommer at mange har vært involvert i spredning av nakenbilder eller lignende, uten at de visste nok om hva som er greit og hva som ikke er greit, sier Lindboe.

Felles for ungdommene som ble intervjuet til rapporten er ifølge Barneombudet at ungdommene vil lære mer om temaet.

– Det vil si at vi trenger bedre undervisning om grensesetting, seksuell trakassering og hva som er rett og galt, og generelt hvordan å ferdes i det digitale rom, sier Lindboe.