Ved Oslo Met er det hittil i år behandlet 57 saker mot totalt 49 i hele skoleåret 2018/2019, opplyser seniorrådgiver Marius Stene Fuglum til Khrono. De endelige tallene blir klare i august og september.

Ingen av de behandlede sakene kommer så langt fra endrede eksamensformer som følge av koronatilpassede eksamener, ifølge Fuglum.

Ved Universitetet i Agder er det trolig snakk om en mangedobling. De har nå 37 saker som skal til behandling, og trolig er det mørketall.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Sakene handler om alt fra plagiat og samarbeid, sier sekretær for klagenemnda, Ragnhild Skomedal, til NRK.

Økningen kan også skyldes bedre rutiner ved universitetet.

Ved NTNU mener professor Brynjulf Owren ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk at studenter utvekslet svar under hjemmeeksamen. Ifølge Universitetsavisa var det langt færre enn vanlig som strøk under en flervalgseksamen, og flere enn normalt fikk toppkarakter.

Også ved Høgskolen på Vestlandet har det vært noe mer fusk enn vanlig, opplyser prorektor Bjørg Kristin Selvik for utdannelse til Khrono.