Siden 2020 har det vært et deklareringsunntak for varesendinger med verdi under 350 kroner som i praksis innebærer at disse ikke har blitt stoppet for betaling av avgifter ved innførsel.

For å slippe momsen og eventuell toll bør du sjekke om den utenlandske nettbutikken du handler hos krever inn norsk merverdiavgift på netthandel som heter VOEC (VAT on E-commerce).

– Når deklareringsunntaket avvikles ved årsskiftet vil alle varesendinger som ikke omfattes av VOEC bli stoppet for deklarering ved innførsel til Norge, med betaling av merverdiavgift og eventuell toll fra første krone. Speditøren kan også kreve et administrasjonsgebyr, sier avdelingsdirektør Åge Skår i Tolletaten i en felles pressemelding mellom dem og Skatteetaten.

Stortinget vedtok å avvikle 350-kronersgrensen med toll- og merverdiavgiftsfritak i 2020 for å skape større konkurranselikhet mellom utenlandske nettbutikker og norske butikker.