Rektor Gunnar Bovim benyttet immatrikuleringen i høst til å tenke høyt om alternativ anvendelse av Sentralbygg I og II på gløshaugenplatået. Hvorfor ikke ta det i bruk som hybelhus for studenter, funderte Bovim, ifølge Adresseavisen (krever pålogging).

- Jeg ønsker et campus som lever, nær sagt døgnet rundt. Campus bør ha kafeer, treningssenter – gjerne et litteraturhus. Internett og utviklingen av nye undervisningsmetoder gjør at vi trenger møtesteder, arealer som er fleksible og kan brukes til flere formål, sa Bovim blant annet.

Studentsamskipnaden i Trondheim har tatt rektoren på ordet. Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås forteller Universitetsavisa at hvert bygg kan huse 150-170 studenter, til sammen så mye som 340 studenter. Det forutsetter løsninger med hybler som deler bad og felleskjøkken.

Andre løsninger kan være kollektiv hvor hyblene har egne bad. Dette vil i så fall redusere antall enheter det er plass til. Aspås bekrefter at SiT oppfatter tanken om sentralbyggene som studentboliger som meget interessant. Hun poengterer at det vil være teknisk krevende å få det til.

SiT har ikke regnet på hva en ombygging vil koste, men erfaringsmessig er det lite penger å spare på å foreta en slik omfattende bruksendring, ifølge Lisbeth Glørstad Aspås til Universitetsavisa. Hun sier at å bygge nytt vil komme på omtrent det samme.

- Uansett – SiT er definitivt klar for å ta på seg jobben. Nå er resten opp til NTNU, sier Glørstad Aspås.

Følg Facebook på trd.by