Samlet sier 13 prosent av befolkningen over 18 år at de selv, eller noen de kjenner, har kjørt bil etter å ha smakt på drikkevarene på et julebord. Det er dobbelt så mange menn som kvinner som oppgir at de gjør dette.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige. Kommunikasjonssjef Arne Voll i selskapet sier han er skremt over resultatene i undersøkelsen.

– Vi vet at noen av de alvorligste ulykkene skjer bak rattet med promille. En ting er å skade seg selv, men risikoen for å skade tilfeldige og uskyldige mennesker øker betraktelig, selv med lav promille, sier han.

Årlig blir rundt undt 10.000 bilførere anmeldt, mistenkt for ruspåvirket kjøring.