Sommeren 2022 hadde i overkant av 470.000 unge mellom 15 og 24 år sommerjobb, skriver SSB. Dette tilsvarer 72 prosent av alle i aldersgruppen, som er oppgang fra 67 prosent sommeren 2021.

– 2022 var et gunstig år for unge å komme seg inn på arbeidsmarkedet, med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Hun trekker fram at også 2023 kan bli et godt år for unge som ønsker jobb i sommermånedene juni, juli og august, fordi arbeidsledigheten historisk sett er lav.

I første kvartal i år var det innenfor varehandel en økning på 10.000 stillinger sammenlignet med samme periode i fjor. Denne næringen er populær for unge å jobbe i, i tillegg til at vi finner mange i overnatting, servering, og helse- og sosialtjenester.