40 prosent av alle jentene på videregående skole har det siste året blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

For gutter er tilsvarende tall 24 prosent, viser den ferske Ungdata-undersøkelsen, ifølge NRK.

– Dette er en bekreftelse på noe vi allerede vet. Vi har sett høyere tall før, fra NTNU, helt opp mot 60 prosent, sier fagansvarlig Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet til kanalen.

Spørsmålene i undersøkelsen gikk på verbal seksuell trakassering, ryktespredning og beføling.