– Det blir en nasjonal fraværsgrense. Det er flertall på Stortinget for det. Man ønsker en nasjonal fraværsgrense som ledsages av følgeforskning og evalueres nøye etter tre år, sier Høyres skolepolitiske talsmann Kent Gudmundsen til NTB.

Følg trd.by på Facebook

I forrige uke satte Ap en stopper for regjeringens ønske om en fraværsgrense på 10 prosent. Men tirsdag ble Høyre, Fremskrittspartiet, Sp og Ap enige om et kompromiss da saken ble avgitt fra utdanningskomiteen.

Uklar fraværsgrense

Men hva den nye fraværsgrensen blir, er uklart.

– Stortinget driver ikke med detaljstyring. Vi gir nå ryggdekning til at statsråden kan innføre en nasjonal fraværsgrense og i dialog med sektoren finne ut hvordan denne best mulig kan innrettes. Flertallet viser til Utdanningsforbundets forslag, sier saksordfører Gudmundsen.

Dette forslaget har tidligere vært lansert som et kompromiss. Utdanningsforbundet foreslo en grense på 15 prosent og en mulighet for lokalt skjønn i særskilte tilfeller.

– Jeg er veldig tilfreds med at vi nå fra Stortinget sier fra om at skulk ikke er akseptabelt, og at vi nå kan gi norske lærere et verktøy de har etterlyst lenge, sier Gudmundsen.

Superflinke elever mobbes mer enn andre elever

- Svært skuffet

Leder for Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag, Maria Glørstad, sier at de er prinsipielt imot en fraværsgrense. Likevel håper de at den blir høyest mulig om den først skal innføres.

- Jeg kan vel trygt si jeg ikke akkurat er fornøyd med dette, svært skuffet over at de bestemte seg for å overkjøre hva elevene mener i en så viktig sak, sier Glørstad.

Hun mener en fraværsgrense vil ramme de svakeste elevene, og at det er demotiverende.

- Det vil øke frafallet. I tillegg mener vi det er feil at fravær skal kunne påvirke om du får karakter i et fag eller ikke. Karakterene skal gjenspeile hvor mye kunnskap du har i et fag, ikke hvor mye du er borte, forteller Glørstad.

Hva skal du egentlig gjøre når du er ferdig utdannet?