Det viser resultatet av Lånekassens bokontroll i fjor.

48 000 studenter ble bedt om å dokumentere at de hadde bodd borte i 2014, slik de hadde oppgitt til Lånekassen. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine, som har rett til å få omgjort lån til utdanningsstipend.

- 2 200 av studentene, som tilsvarer 4,6 prosent av alle som ble kontrollert, kunne ikke dokumentere at de hadde bodd borte i 2014. Til sammen forsøkte disse studentene å jukse til seg 35 millioner kroner i utdanningsstipend, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Fratatt støtte

I tillegg til at studentene som ble tatt i bokontrollen ikke får gjort om lån til utdanningsstipend, er mange fratatt retten til støtte for hele eller en del av undervisningsåret 2015-2016. Til sammen utgjør dette 55,5 millioner kroner i sparte utgifter for staten.

I disse dager gjennomfører Lånekassen en ny stor bokontroll, der 46 000 studenter skal kontrolleres. Dette er studenter som har oppgitt at de var borteboere i 2015, og som studerte så nær foreldrene sine at de kunne ha bodd hjemme.

NTNU-student? Da må du skynde deg å betale semesteravgiften

Dokumentfalsk

Å oppgi til Lånekassen at man er borteboer uten å være det kan få store konsekvenser.

- De som blir tatt, vil ikke få omgjort lån til utdanningsstipend, og studentene kan miste framtidig støtte. Dokumentfalsk, eller forsøk på dokumentfalsk, vil bli meldt til politiet, sier Andreassen.

268 400 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i kalenderåret 2015. Av disse oppga 245 700 at de var borteboere i hele eller deler av 2015.

Norsk studentorganisasjon (NSO) sier det er positivt at Lånekassen klarer å luke ut de som ikke har krav på stipend.

- Samtidig mener vi det er veldig positivt at 98,5 prosent av studentene forholder seg til det reglementet som er satt opp, sier Jørgen Ringen Andersen, velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon.

STOR OVERSIKT: Her får du studentrabatt i Trondheim