Universitetet i Tromsø har flest utestengte, med 30 studenter per 2. mars, viser en gjennomgang universitetsavisen Khrono har gjort. Ni universiteter og høgskoler har færre enn fem studenter i fellesregisteret RUST – Register for utestengte studenter – som ble tatt i bruk i 2014.

Studenter kan utestenges i maks tre år, og når utestengelsen er over, blir alle data slettet. Grunner til å bli utestengt inkluderer falske vitnemål og fusk. Farlig atferd eller brudd på taushetsplikt kan også føre til utestengelse, i tillegg til at man kan bli utestengt etter en skikkethetsvurdering.

Leder Håkon Randgaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke overrasket over at det foregår fusk og vitnemålsjuks, med tanke på at det er nesten 300.000 studenter i Norge.

175 av dem som er utestengt, er tatt for juks, mens bare 16 er funnet uskikket for yrket utdannelsen fører til.

– 16 er lavt, og antakeligvis for få, sier Mikalsen, og legger til at det nok henger sammen med at uskikkede studenter heller veiledes ut av studiene, enn at det fremmes sak for skikkethetsnemnda.