– Hovedfunnene viser at en større andel enn man har sett tidligere har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i en arbeidssituasjon, sier rådgiver i Kantar Public Dina Hov i en pressemelding.

Det er en tendens som viser at de som arbeider i reiseliv-, varehandel og restaurantbransjen, er mer utsatt for seksuell trakassering enn øvrige yrkesgrupper, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen. Trakasseringsbarometeret 2023 er laget av Kantar Public i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, Parat, Tekna, LO, Handel og Kontor, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

Reageres for sent eller aldri

– Det er heller ikke overraskende at kvinner er mer utsatt enn menn. Jeg merker meg at det ifølge barometeret er mange ledere, særlig mannlige ledere, som mener det er enkelt å håndtere spørsmål om seksuell trakassering. Her er jeg redd de tar litt for lett på problemet. Vår erfaring er at det i konkrete saker ikke er så lett. Det er kompliserte saker, som i tillegg involverer mye følelser hos alle parter, sier Olsen.

De sakene som ender opp til juridisk behandling, viser at sakene ofte utvikler seg fra en uheldig seksualisert tone blant kolleger på arbeidsplassen. Mange av de berørte ser heller ikke ut til å være tilfredsstilt med håndteringen av slike saker.

– Det reageres ofte for sent og kanskje ikke i det hele tatt. Jeg tror det er viktig at vi som arbeidstakerorganisasjon, gjennom tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass, jobber mot ledelsen for å få slutt på dette, sier Olsen.

– Ikke akseptabelt

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen reagerer på tallene.

– Vi skal ha nulltoleranse for vold, trakassering og seksuell trakassering i norsk arbeidsliv. Å bli utsatt for seksuell trakassering legger begrensning på folks, og særlig kvinners, frihet. Seksuell trakassering kan gi psykiske plager, mistrivsel og føre til at noen ønsker å slutte i jobben. Det kan vi ikke akseptere sier hun i en epost til NTB.

Regjeringen foreslår å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også gir vern mot seksuell trakassering, samt å styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet.

– Dette vil kunne gjøre det lettere for arbeidsgivere å forebygge og følge opp trakassering på arbeidsplassen. Forslaget er nå ute på høring.