- Vi vil heller hjelpe folk tidlig enn å reparere i ettertid, sier Unni Valla Skevik og Sølvi Margrethe Dahlen.

De er Nav-ledere ved henholdsvis Østbyen/Midtbyen og Lerkendal/Heimdal. Tallene deres viser at det i Trondheim er 1243 helt eller delvis arbeidsledige i alderen 15-29 i dag.

Antallet har vært relativt stabilt siden 2011, med en topp for arbeidsledige i 20-årene i 2015 (se graf lenger ned).

Skevik og Dahlen forklarer noe av stabiliteten med at Nav har greid å opprettholde en høy turnover.

- Svært mange unge som melder seg ledige hos oss er i jobb igjen etter tre måneder. Vi er gode til å følge opp brukerne, og har få langtidsledige ungdommer.

Vil utvide skoletilbud

De siste årene har de hatt et økt fokus mot unge, blant annet gjennom et prøveprosjekt i den videregående skolen.

- To av våre ansatte har hatt kontor på Tiller videregående de siste to årene. De har jobbet opp mot og gitt veiledning til elever som har tenkt på å slutte. Hvis en elev vil skifte studieretning til noe annet, kan det være snakk om å hjelpe til med å finne arbeidspraksis. Av de 80 som har benyttet seg av tilbudet er det kun én som har sluttet, sier Dahlen.

Nav har også hatt kontaktpersoner ved de tre andre store trondheimsskolene Charlottenlund, Strinda og Byåsen. De har søkt om midler til å utvide tilbudet ytterligere.

- Mange i den alderen tenker at de bare kan avslutte skolen, fortsatt sitte på gutterommet og bli en del av Nav-systemet. Vi bruker store ressurser på å forklare hvorfor det ikke er noen god strategi og at det stilles store krav til aktivitet for å få ytelser fra Nav, sier Dahlen.

Mange stillinger lyses ikke ut

For jobbsøkerne under 25 år er Navs jobbhus arenaer hvor man har fokus på CV-skriving, egentrening og jobbsøking.

- Der får vi utnyttet ressursene godt, siden det er få brukere per ansatt. Vi ønsker også å styrke tilbudet for dem i alderen 25 til 30, sier Skevik.

16 Nav-ansatte har som oppgave å jobbe opp mot trøndersk næringsliv og skaffe stillinger som ikke lyses ut. Det siste året har Nav-kontorene i Trondheim hatt 10 000 kontakter ut mot næringslivet i Trondheim i form av telefonsamtaler, personlig oppmøte og oppfølging.

- 70 prosent av alle stillinger lyses aldri ut, og der kan det være mye bruk for ufaglært arbeidskraft. Når det først lyses ut en stilling i Trondheim, kan det fort komme 100 til 200 søkere. De uten erfaring må starte et sted for å få nettopp det, og da er det viktig å være mobil, sier Skevik, og utdyper:

- I den første fasen er det smart å tenke bredt geografisk. Man skal ikke langt unna byen før det er behov for arbeidskraft og færre søkere.

Velger noe markedet ikke vil ha

Navs sesongjusterte tall viser at det på landsbasis ble 900 færre arbeidsledige i februar. 84 800 helt arbeidsledige, eller 3,1 prosent, er en nedgang på 6100 siden samme måned i fjor.

I tillegg at oljesektoren og ingeniør- og IKT-fag har opplevd en bedring hittil i år, har ledigheten innen yrkesgruppen bygge- og anleggsarbeidere falt mest med 17 prosent siden februar 2016.

Tidligere i år skrev Adresseavisen (pluss) at Trondheim kommune og St. Olav prioriterer høyt utdannet helsepersonell fremfor helsefagarbeidere med fagbrev. I en oppfølgingssak sier imidlertid kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at SSBs fremskrivninger mot 2035 viser at det først og fremst er behov for faglærte.

- Mange med høyere utdanning, for eksempel innenfor humaniora, har valgt noe markedet ikke etterspør. Nå råder vi unge til å tenke på viktigheten ved fagutdanning, og etterspørselen innenfor bygg, anlegg og helse, sier Dahlen.