Det sier Jostein Nergaard. Sammen med Pia Aune, Sander Øren, Mohamed Diane og Eirik Lång åpnet han vintagebutikken «Ontherack» i Fjordgata i slutten av januar.

– Det har gått over all forventning de første månedene. Vi ble tatt litt på senga faktisk. En uke var vi nesten tom for varer. For to uker siden kom det 250 kilo med klær fra leverandøren vår i Italia, og nå måtte vi nylig bestille 300 kilo til, sier Nergaard.

Like før oppstart holdt de imidlertid på å gå på en skikkelig smell, og flere bruktbutikker i byen synes brukthandelloven gjør det vanskelig å drive butikk.

Jostein Nergaard og Eirik Lång åpnet bruktbutikken «Ontherack» tidligere i år. Foto: Synne Mauseth

Rart hvis unge ikke får donere klær

Brukthandelloven medfører at bruktbutikker må registrere individuelle, donerte plagg. I tillegg er det ID-plikt på donasjoner og personer under 18 år har ikke lov til å donere. Varer må i tillegg oppbevares i 14 dager før de kan gjøres om eller selges videre.

– Hovedproblemet med loven er at den gjør det vanvittig tungvint å drive bruktbutikk. Unge er i tillegg de som er mest gira på å kjøpe brukt og som ofte har minst penger. Da kan bruktkjøp være aktuelt, men det blir igjen veldig rart dersom de ikke skal få lov til å donere klær, sier Nora Selnæs i Miljøpartiet De Grønne Trøndelag. Hun er ungdomskandidat til stortingsvalget.

Nora Sælnes i MDG Trøndelag synes det er altfor tungvint å drive bruktbutikk. Foto: Synne Mauseth

Nergaard i «Ontherack» forteller at loven ikke påvirker dem i så stor grad fordi de får klær fra leverandører. Men i oppstartsfasen medførte den forsinkelser.

– Vi trodde først at loven kun gjaldt antikviteter og varer av høyere verdi, men fant raskt ut at den også gjaldt oss som skulle selge brukte klær. Det førte til at vi måtte vente to uker med å åpne, forklarer Neergard.

Han synes loven er vanskelig å forstå.

– Jeg skjønner at det må være reguleringer på grunn av hvitvasking og salg av tyvgods, men det er tungvint. Vi prøver å skape et grønnere samfunn, og da er det helt bakvendt at det skal være vanskeligere å åpne en bruktbutikk enn en butikk for fast fashion.

Ifølge Nergaard har «Ontherack» fått flere spørsmål om å kjøpe klær fra privatpersoner, men takket nei på grunn av et tungrodd system.

Reagerer på dobbel moms

De siste månedene har flere bruktbutikker dukket opp i Trondheims gater. I tillegg til «Ontherack», ble det kjent at UFF åpner sin første butikk i byen i februar. Irene Hugås åpnet vintagebutikken «Arven» i begynnelsen av januar.

Også hun bestiller klær fra leverandører, men reagerer på at bruktbutikker må betale 25 prosent moms på brukte varer, som det allerede er betalt moms på.

Irene Hugås åpnet vintagebutikk tidligere i år. Hun reagerer på at bruktbutikker må betale moms på noe de allerede har betalt moms på. Foto: Synne Mauseth

– Det er rett og slett rart. Dette skal være miljøvennlig, men blir i stedet ekstra dyrt for oss som driver. Det gjør igjen at prisene på klærne stiger. Jeg er spent på om det blir noen endringer til høsten, sier Hugås.

Kjedesjef butikker i Fretex, Kristin Hareide, forklarer at butikker som skal omsette brukte ting, må innhente en brukthandelbevilling fra politiet. Fretex har imidlertid fått fritak fra at hver vare må registreres og lagres i to uker.

– Det har nok sammenheng med mengden varer vi får inn i innsamlingsboksene våre, samt at det tar 14 dager fra klærne kommer inn boksene til de selges, forklarer Hareide.

I to av Oslo-butikkene tester de nå kommisjonssalg, hvor kundene kan selge brukte varer gjennom Fretex, mot at kunden og Fretex deler salgsinntekten. Her har de ikke fått fritak fra protokollføring i henhold til brukthandelloven.

– I og med at vi i det store og det hele har fått fritak, gjør nok ikke loven det så tungvint for oss som for andre. Men loven er fra en tid der kjøp og salg ikke var like nettbasert som nå, eller det fantes så mange markedsplasser som det gjør nå, så det er klart det er krevende for fysiske butikker som ønsker å selge brukte varer. Vi ser gjerne at de revurderer loven ut ifra dagens marked, sier Hareide.

Trenger større gjennomgang

I midten av april foreslo MDG å endre forskriften for å sikre at bruktbutikker skal slippe å registrere produkter med liten salgsverdi, og gi dem mulighet til å selge varer med en gang de kommer til butikkene. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, hvor Rødt og MDG var de eneste som stemte for.

En av grunnene til at Høyre stemte mot, var fordi de mener forslaget trenger en større gjennomgang.

– Det er absolutt interessant å se nærmere på hvordan vi kan endre brukthandellovgivningen for å gjøre det lettere for folk å handle og selge brukt. Det er nok absolutt behov for en modernisering, og dette er blant årsakene til at regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å endre brukthandelloven. Med Høyre i regjering jobbes det også med en egen strategi for sirkulærøkonomi. Det er viktig at vi fremover gjør det lettere for folk å gjenbruke og reparere, skriver stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) i en e-post til Trd.by.

Stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønseth, sier at partiet mener forslaget trenger mer gjennomgang. Foto: Christine Schefte

– Å endre eller fjerne brukthandelloven trenger en seriøs behandling. Det var bakgrunnen for at vi ikke stemte for MDGs forslag som ble fremmet over bordet, legger hun til.

Også i 2019 var brukthandelloven oppe til diskusjon, da regjeringen vurderte å skrote den. Selnæs i MDG sier at de vil fortsette å jobbe for at loven blir endret.

– Vårt mål er at det skal bli lettere å drive med gjenbruk og at Trondheim kan bli Norges gjenbrukshovedstad på sikt, sier hun.