- Interessen for Camp Trondheim har vært enorm. Til tross for at sesongen ikke er kommet skikkelig i gang ennå, er halve studentbyen allerede leid ut. Vi venter et storinnrykk etter 20. juli, og regner med at hele Camp Trondheim vil være leid ut innen skolestart i august, sier utleieansvarlig Tina Landfastøien i Aha Bolig AS.

Det er de som eier den nye studentbyen. Og 15. august er det innflytting for studentene på hybler og leiligheter på Persaunet. Det har kostet i overkant av 200 millioner å bygge studentbyen med plass til 254 studenter.

- Vi har valgt å legge studentbyen til Persaunet på grunn av beliggenheten. Det er kort vei til det man trenger, man er sentrumsnær uten all bystøyen, sier Landfastøien.

Lik trd.by på Facebook

Attraktiv studentby

Ifølge tall fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) er det ventet om lag 35 500 studenter ved skolene i byen ved studiestart.

- Trondheim har lenge vært en attraktiv studentby, og vi tror flere studenter vil ønske seg til Trondheim i fremtiden. Derfor mener vi at en splitter ny studentby vil være midt i blinken, forklarer Landfastøien.

Thomas Dahle og Tina Landfastøien gleder seg til at studentene flytter inn i de nye boligene. Foto: Pål Haugbro

SiT har cirka 5400 studentboliger til utleie for studentene. Det betyr at bare 15 prosent av studentene får muligheten til å bo gjennom dem. Derfor er de positive til at det private markedet også bygger boliger med studenter som målgruppe.

- Vi er opptatt av at studentene i Trondheim skal bo trygt og godt til en akseptabel pris. Vi er helt avhengige av å ha et godt og velfungerende privat boligmarked i byen. At det bygges ut på det private markedet i tillegg til våre prosjekter er bare positivt, sier Lisbeth Glørstad Aspås, boligdirektør i Studentsamskipnaden i Trondheim.

Studentene er gode leietakere

- Vi opplever at studentene er gode leietakere både når det kommer til betaling og til det å bo i kollektiv. Vi ser også litt på dette som et samarbeid mellom oss og studentene, de kommer med tilbakemeldinger som hjelper oss med å utvikle oss også, sier Landfastøien.

Selv om flere studenter begynner på skolen tidligere enn innflyttingsdagen på Camp Trondheim, vil det være mulig å få hjelp.

- Siden det er mye som må gjøres har vi satt innflyttingsdatoen til 15. august, men vi skal jobbe for å prøve å få alt klart noen dager tidligere, slik at studentene får bolig til første skoledag. Trolig vil vi ha mulighet til å slippe de mest ivrige studentene inn en uke tidligere enn planlagt, sier Landfaststøien.