Gravide i Norge blir spurt om høyde og vekt like før de ble gravide når de går til svangerskapskontroll. Informasjonen samles inn til Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet (FHI). Tall fra 2022 viser at 40 prosent av kvinner som blir gravide, er overvektige eller har fedme like før svangerskapet.

– Vi ser at tidligere års trend med økende KMI fortsatte i fjor. For første gang i Medisinsk fødselsregisters historie har gjennomsnittet av gravide kvinner en kroppsmasseindeks (KMI) over 25 før svangerskapets start. Det betyr overvekt, konstaterer overlege Liv Cecilie Vestrheim Thomsen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Thomsen forklarer at kvinner med fedme har økt risiko for en rekke helseplager under svangerskapet. Blodpropp, større blødninger, infeksjoner og svangerskapsdiabetes er bare noen av farene ved fedme under svangerskapet. Hun mener svangerskapsomsorgen må forberede seg på mer og tettere oppfølging når flere gravide er overvektige.

Tallene viser også en økning i vekt for flergangsfødende sammenlignet med førstegangsfødende.

KMI er en formel som viser en persons balanse mellom høyde og vekt. FHI opererer med Verdens helseorganisasjon (WHO) sine definisjoner på overvekt. Har du en KMI på 25 eller høyere, er du overvektig. En KMI på 30 eller mer betyr at du har fedme. Det er tre fedmekategorier i WHOs tabell.