Fra 1. mars vil rentene i Lånekassen være 2,168 prosent for flytende, 2,159 prosent for tre års bindingstid, 2,433 prosent for fem år og 2,969 prosent for ti år.

– Tre års og ti års fastrente synker med henholdsvis 0,01 og 0,04 prosentpoeng, mens femårsrenten er uendret, forteller Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

604.500 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 61.700 har fastrente.

Rentene i Lånekassen fastsettes seks ganger årlig.