Det er klart etter at Stortinget er blitt enige om å legge en milliard ekstra i potten i økonomisk støtte til studentene.

– Nå vil tusenvis av studenter få utbetalt et stort beløp i april, i tillegg til å kunne motta et tilleggslån i mai, hvor deler av det vil bli omgjort til stipend senere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Regjeringen foreslo i forrige uke å utvide fristen for å søke om lån og stipend til 15. april. Det ble også besluttet at resten av studiestøtten for semesteret utbetales samlet i april. Samtidig ble det bestemt at studenter som har mistet inntekt kan få et tilleggslån på 26.000 kroner. Stortinget vedtok også at en milliard skal brukes for å omgjøre deler av tilleggslånet til stipend.

– Alle studenter som krysser av på en egenerklæring om at de har tapt inntekt på grunn av koronakrisen, vil få utbetalt pengene, sier Asheim.

I egenerklæringen må studentene bekrefte at de har mistet inntekt i perioden på grunn av smitteutbruddet, og at de kan dokumentere dette på forespørsel fra Lånekassen.

Alle som oppfyller kravene i egenerklæringen, vil få 8000 av de 26 000 kronene omgjort til stipend. Pengene blir utbetalt som lån. En andel av dette blir gjort om til stipend i ettertid, slik det gjøres med den ordinære studiestøtten.