Nå kan det virke som at unge menn er det som liker dette minst, ifølge en studie fra forskere ved Universitetet i Gøteborg.

Og det er kanskje motsatt av hva mange ville trodd, sier forskerne.

Men de har en teori om hvorfor det er slik.

Måtte si seg uenig eller enig i spørsmål

Over 30 000 personer i de 27 EU-landene ble intervjuet i studien.

Personene ble spurt om hvor enige de var med utsagnet: «Å fremme kvinners og jenters rettigheter har gått for langt, fordi dette truer menns og gutters muligheter,» skriver Forskning.no, som omtaler studien.

Kvinnene var stort sett uenige i dette. Jo eldre mennene var, jo flere var uenige – sånn som damene.

Skilte seg ut

Unge menn skilte seg ut og var mer enige. I denne gruppen trekker forskerne spesielt frem dem med liten tillit til institusjoner i sitt eget land og arbeidsledige, som de mest enige.

Forskernes teori, som Forskning.no skriver det, er at unge menn opplever økt konkurranse fra kvinner som en trussel.

Forskerne spør seg om hvorfor utviklinga i synet på likestilling snur hos denne gruppa, og sier det må forskes mer på.