– Vårt mål er at barn og unges selvrapporterte helseplager skal reduseres med 25 prosent. Hvis flere kan lære om og trene på å mestre vanskelige tanker og følelser, kan vi trolig forebygge at plager utvikler seg til noe mer alvorlig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Tanken er at helseappene skal forebygge at psykiske plager skal forverre seg, men de skal ikke erstatte et godt tilbud i helsetjenesten.

– Vi vet at ungdom ofte får informasjon om psykisk helse i sosiale medier. Dette er ofte laget av personer uten helsefaglig bakgrunn. Da kan informasjonen være villedende og noen ganger direkte skadelig, sier Kjerkol.

Appene Helsedirektoratet tilbyr, er kvalitetssikret og har vært gjennom en streng vurdering av sikkerhets- og personvernhensyn, kvalitet, innhold og brukervennlighet.

Appene ligger på ung.no og på verktøykatalogen på helsenorge.no.